พระนครฟิล์ม นิก
ช่องทางการติดต่อใหม่
25 มิ.ย. 2558

อีกช่องทางการติดต่อใหม่ของ "พระนครฟิลม์"

 

 

         วันนี้"พระนครฟิลม์"มีช่องทางการติดต่อใหม่ที่จะทำให้ทุกคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้จุใจมากขึ้นกว่าเดิมกับช่องทาง

Pinterest  

 

 

 

 

     สำหรับคนที่เล่น Pinterest อยู่แล้วสามารถติดตามพวกเราได้ที่

 

    https://www.pinterest.com/phranakornfilmm/  แล้วเจอกัน...