• บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด
  เลขที่ 202/13 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร: + 66 2 953 9250
  แฟกซ์: + 66 2 953 9251
 • บริษัท ธนาซีเนเพล็กซ์ 2001 จำกัด
  โทร: + 66 2 953 9252
 • บริษัท เมโทรโปรดิส จำกัด
  โทร: + 66 2 953 9252
แบบฟอร์มติดต่อ
 • ชื่อ : ( ต้องกรอก )
 • อีเมล์ : ( ต้องกรอก )
 • ชื่อบริษัท :
 • ข้อความ : ( ต้องกรอก )
 • รหัสยืนยัน : ( ต้องกรอก )